Бања Лука: Јавне консултације за израду Стратегије развоја трговине

Министарство трговине и туризма позива на јавне консултације за израду Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2022-2028. године које организује Министарство уз техничку асистенцију пројекта „Јачање капацитета владиних институција за укључивање организација цивилног друштва у процесе доношења одлука у Босни и Херцеговини“ финансираног од Европске уније, а које ће се одржати 29.08.2022. године са почетком у 11 часова у хотелу Courtyard by Marriott у Бањој Луци.

Циљ јавних консултација је да се изради квалитетан, објективан и спроводив документ који ће у наредном седмогодишњем периоду дефинисати политике, мјере и активности рада Министарства трговине и туризма и истовремено обезбиједити ефикасну сарадњу свих партнера у сектору трговине са циљем континуираног развоја сектора трговине, као значајног фактора раста бруто домаћег производа Републике Српске.