Бања Лука: Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2016. години

Министарства трговине и туризма РС расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2016. години. Министарство ће путем Јавног конкурса финансирати сљедећe  пројектнe активности: Израду планске и пројектне документације за постављање туристичке сигнализације; Активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима; Изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре. Намјенска средства за развој туризма се додјељују у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.
Право на финансирање имају привредна друштва и предузетници, физичка лица која обављају дјелатност у сеоском домаћинству или обављају угоститељску дјелатност изнајмљивањем апартмана, кућа за одмор, односно соба за изнајмљивање, односно пружају угоститељске услуге у приватном смјештају, затим удружења, невладине организације и остале непрофитне организације, пољопривредне задруге, јединице локалне самоуправе и туристичке организације града или општине, републичке управне организације, те јавне установе и јавна предузећа основана од стране Владе Републике Српске.
Сва документација у вези са Конкурсом  доступна је на интернет страници Министарства, односно на “web” порталу Владе Републике Српске: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mtt/Pages/Default.aspx#collapsible6