Бања Лука: Јавни позив пољопривредницима за подстицаје

Пољопривредници од данас могу да конкуришу за око милион КМ подстицаја из буџета Града, од чега је више од пола тог новца намијењено ратарима, повртарима и воћарима, за директну производњу хране.

За разлику од ранијих година, када је у фокусу била изградња објеката или набавка механизације, овај пут ће више субвенција бити намијењено за производњу хране, што представља једну од економских мјера Града којим се покушавају ублажити негативни утицају на привреду због појаве корона вируса.

За реализацију ове мјере задужен је Центар за развој пољопривреде и села, који је данас расписао јавни позив за додјелу подстицајних средстава намјењених за суфинансирање пројеката и мјера у пољопривредној производњи на територији града Бања Лука за 2020. годину.

Како је наведено у позиву, основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености.

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за сљедеће видове пољопривредне производње:

 • Суфинансирање биљне производње
 1. за набавку сјемена стрних жита кукуруза, ТДС-а и хељде, набавку вјештачког ђубрива и хемијских заштитних средстава за ратарску производњу
 2. за набавку сјемена,расада повртарских култура, минералног ђубрива и заштитних средстава за повртарску производњу
 3. за набавку пластеника
 • Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације(крупне и ситне механизације)
 • Суфинансирање набавке опреме у анималној производњи
 1. За набавку опреме у сточарској и живинарској производњи
 2. За набавку опреме у рибогојилиштима
 3. За набавку опреме у пчеларству
 • Суфинансирање трошкова анализа, сертификације, декларисања и брендирања за пласман производа у Крајишкој кући
 • Суфинансирање start upпакета, пројекат програма развоја конкурентности – РЦДП
 • Премије
 1. за одгој приплодних јуница
 2. за пчелиња друштва

За набавку сјеменског материјала, минералног ђубрива и заштитних средстава за ратарске и повртарске културе, поред носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава могу конкурисати и нерегистрована домаћинства.

Право на подстицајна средства за набавку материјала и опреме могу остварити пољопривредни произвођачи (физичка лица, самостални предузетници из области пољопривредне производње и удружења која се баве пољопривредом), а који испуњавају прописане услове.

Јавни позив је отворен у наредних 30 дана, а пријаве на позив ће се запримати сукцесивно у двије фазе и то према сљедећем распореду:

 1. Пријаве за набавку сјемена, расада повртарских култура, минералног ђубрива и заштитних средстава за повртарску производњумогу се предати почев од расписивања позива за кандидате носиоце регистрованих газдинстава и нерегистрованих домаћинстава од 2020. до 30.04.2020.
 2. Пријаве за све друге наведене врсте субвенција и премија предају се у другој фази и то почев од 2020. до 21.05.2020. године.

Све додатне информације могу се добити путем позива на брјеве телефона: 051/433-622; 433-636; 433-639; 433-621.

Позив преузмите овдје.