Бања Лука: Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Објављен је Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу који се финансира у оквиру пројекта EU4Agri.

Пријаве на Јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, крајњи рок за подношење пријава је 20.02. 2024. године до 15:00 часова.

Општи циљ Јавног позива је постизање одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођења добрих пракси.

Општи циљ Јавног позива ће се остварити кроз специфичне циљеве а они су:

 • Допринос јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија, иновација и стварање додане вриједности пољопривредних производа;
 • Промоција добрих пословних пракси (пољопривредних, сигурносних услова на раду и др.) и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите животне средине и заштите радника;
 • Допринос ублажавању посљедица насталих усљед пандемије COVID-19, поуздано снабдијевање прерађивачких капацитета сировином и домаћих потрошача са свјежим производима, те коришћење новонасталих пословних прилика за позиционирање домаћих и приступ новим тржиштима у БиХ, региону, ЕУ и свијету.

Прихватљиви апликани су: самостални предузетници, задруге и предузећа која се баве производњом:

 • млијека,
 • меса,
 • житарица и уљарица,
 • воћа – укључујући виноградарство,
 • маслина,
 • поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, сјеменски кромпир),
 • јаја,
 • узгојом зачинског биља и љекобиља.

Укупан буџет Позива износи 2 милиона КМ, док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 40 000 до 150 000 КМ.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.