Бања Лука: Јавни позив за подстицајна средстава и премије за развој пољопривредне производње

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука расписао је данас, 3. априла, јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2017. годину.
Позив је отворен до 3. маја ове године, а подстицајна средства за развој пољопривредне производње додјељиваће се за суфинансирање воћарске и производње у заштићеним просторима, изградње хладњача и сушара и објеката за узгој стоке, набавку опреме и пољопривредне механизације,  и др.
Право на подстицајна средства могу остварити правна и физичка лица која испуњавају сљедеће услове:
-да су регистровани као пољопривредно газдинство на територији Града,
-да посједују обрадиво земљиште на територији Града, довољно за обављање дјелатности за тражени подстицај,
-да имају довољан број радно способних чланова/запослених,
-да имају мјесто сталног пребивалишта/сједишта на територији Града,
-да су измирили обавезе према Центру (кредитне обавезе, утрошак воде),
-да су измирили обавезе према Граду (порез на непокретности, комуналне таксе…).
Сви кандидати који испуне услове прописане Правилником о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње биће бодовани и рангирани, а средства ће се додјељивати до расположивог износа, у складу са поменутим Правилником.
Одобрена средства могу се остварити искључиво по основу банковне уплате на рачун добављача (средства се уплаћују на текући рачун корисника подстицајних средстава) или оригиналног предрачуна добављача (средства се уплаћују на рачун добављача).
Конкурсне пријаве за додјелу подстицајних средстава са свим прилозима потребно је доставити на адресу: Центар за развој пољопривреде и села, Пољопривредна служба, Југ Богдана 6, Бања Лука или лично, предајом у канцеларији Пољопривредне службе Центра, радним даном од 9.00 до 15.00 часова.
Све додатне информације могу се добити у канцеларији Пољопривредне службе Центра или на бројеве телефона: 051/433-639, 433-621 и 433-622.
Комплетан јавни позив и Правилник погледајте овдје.

Извор: Град Бања Лука