Banja Luka: Javni poziv za učešće na seminaru ,,Dinamično upravljanje organizacijom preduzeća u kontekstu digitalne transformacije društva“

Razvojna  agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv za učešće na jednodnevnom  seminaru  pod nazivom ,,Dinamično upravljanje organizacijom preduzeća u kontekstu digitalne transformacije društva“

Cilj seminara ja da učesnici steknu uvid u vještine upravljanja performansama preduzeća i zaposlenih u skladu sa zakonom i najboljim praksama korporativnog upravljanja putem dinamične funkcionalno-procesne organizacije poslova i radnih mjesta, primjenom savremenih digitalnih alata.

Više informacija na: https: https://www.rars-msp.org/lat/21232-2/