Бања Лука: Јавни позив за учешће на семинару ,,Динамично управљање оргaнизацијом предузећа у контексту дигиталне трансформације друштва“

Развојна  агенција Републике Српске, у складу са Статутом Развојне агенције Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/19), Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2022. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив за учешће на једнодневном  семинару  под називом ,,Динамично управљање оргaнизацијом предузећа у контексту дигиталне трансформације друштва“

Циљ семинара ја да учесници стекну увид у вјештине управљања перформансама предузећа и запослених у складу са законом и најбољим праксама корпоративног управљања путем динамичне функционално-процесне организације послова и радних мјеста, примјеном савремених дигиталних алата.

Више информација на: https: https://www.rars-msp.org/lat/21232-2/