Бања Лука: Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране у Билећи

Министарство енергетике и рударства РС расписало је јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за изградњу соларне електране Планик у Билећи, инсталисане снаге 80 МW и процијењене годишње производње 106 ГWх.

Изградња соларне електране планирана је на подручју општине Билећа, на јужној падини Великог Планика и Малог Планика, на површини од око 85,4 хектара. Локација соларне електране се налази у оквиру катастарске општине Прераца и катастарске општине Мека Груда.

На локацији Велики Планик и Мали Планик поред изградње соларне електране планирана је и изградња вјетроелектране, због чега је неопходно донијети потребну просторно планску документацију и усагласити техничку документацију за изградњу истих, те техничку документацију за изградњу прикључних објеката, приступних путева и провођења других активности, укључујући и дефинисање земљишта неопходног за реализацију електрана.

Планирано је да се на Великом Планику на површини од 449.196 м2 поставе соларни панели укупне инсталисане снаге 44 МW и друга потребна опрема.

На подручју Малог Планика на површини од 404.276 м2 планирано је постављање соларних панела укупне инсталисане снаге 36 МW и друга потребна опрема.

Соларна електрана биће прикључена на постојећу електропреносну мрежу изградњом прикључног далековода, у складу са релевантним прописима, а начин и мјесто прикључења дефинише се Условима за прикључак.

Процијењена вриједност инвестиције износи 136.908.100 КМ.

Произведена електрична енергија продаваће се на тржишту. Крајњи рок пријаве је 15. август.

Извор: ba.ekapija.com