Banja Luka: Naplata prihoda premašila planove

Poreska uprava Republike Srpske je u prošloj godini prikupila ukupno 2,740 milijardi KM što je za 10 odsto ili 257,6 miliona maraka više nego u 2020. godini, odnosno za 11 odsto ili 262,3 miliona KM više nego predpandemijske 2019. godine, uz rast naplate po svim vrstama prihoda.

Takođe, naplata javnih prihoda u prošloj godini veća je i u odnosu na planiranu naplatu za 2021. godinu, i to za 215,2 miliona KM, odnosno devet procenata više.

Direktni porezi su u prošloj godini naplaćeni u iznosu od 485,5 miliona KM, što je za pet procenata ili 21,1 milion maraka više nego godinu ranije. Doprinosi su u 2021. godini naplaćeni u iznosu od 1,792 milijardi KM, što je za 153,6 miliona maraka ili devet odsto više nego u 2020. godini. U prošloj godini, ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu od 462,8 miliona maraka, što je za 82,9 miliona KM ili 22 procenata više nego u 2020. godini.

Na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo je više faktora, među kojima su svakako i mjere koje je donosila Vlada RS sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Svi zvanični pokazatelji ukazuju na činjenicu da, uprkos, svim izazovima koje je sa sobom donijela pandemija, nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika, niti smanjenja javnih prihoda. Dakle, rast naplate javnih prihoda u 2021. godini zabilježen je u svim segmentima javnih prihoda i pored povećanja neoporezivog dijela plate, odnosno osnovnog ličnog odbitka i odbitka po osnovu izdržavanih članova porodice, te umanjenja i ukidanja naplate određenih taksi.

Takođe, jedan od važnih faktora stabilne naplate je i uvođenje novih elektronskih usluga od strane Poreske uprave RS, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda, te redovne aktivnosti Poreske uprave RS.

Izvor: Poreska uprava RS