Бања Лука: Нова мултилатерална компензација и цесија од 20. октобра до 3. новембра