Бања Лука: Нова прилика за проналажење пословних партнера

Рeпубличкa aгeнциja зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa Рeпубликe Српскe и Рaзвojнa aгeнциja Србиje, пoзивajу Вaс нa Meђунaрoднe пoслoвнe сусрeтe зa прeдузeћa и клaстeрe  који ће се одржати 18. новембра 2016. године у Мастер центру Новосадског сајма, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 часова. Пословни сусрети ће се организовати у оквиру 2. Привредног форума Републике Србије и Републике Српске, а под покровитељством Европске мреже предузетништва. Учешће на Међународним пословним сусретима је бесплатно. Сектори који ће бити заступљени су:
– пољопривреда
– металопрерађивачка индустрија
– дрвна и грађевинске индустрија
– текстил
– ауто индустрија
– информационе технологије
– индустрија пластике и пластичних производа
– туризам
Међународни пословни сусрети ће Вам пружити могућност да директно промовишете ваше активности, производе и услуге, успоставите нове пословне контакте и пронађете пословне партнере. Овај догађај је идеална прилика за умрежавање идеја и проналазак нових информација и потенцијалних партнера. Више информација о пословним сусретима можете пронаћи ОВДЈЕ.