Banja Luka: Novi projekti agencije CIDEA

Gradska razvojna agencija nastavlja aktivnosti na pripremi projekata i kandiduje ih na pozive koji se objavljuju u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i fondova. U toku maja i juna su pripremljeni i kandidovani projekti na pozive za projekte Kanadskog fonda za lokalne inicijative i Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.
Na poziv Kanadskog fonda, Gradska razvojna agencija je pripremila projekat pod nazivom „Osnaživanje žena i djevojaka i promocija rodne jednakosti“. Pored Gradske razvojne agencije, partneri na projektu su Zavod za zapošljavanje RS, JU Škola učenika u privredi Banja Luka i firma “Sparta”, koja se bavi proizvodnjom gotovih tekstilnih proizvoda. Ukupna vrijednost projekta je 74.176 KM.
Projekat pod nazivom „Razvoj preduzetništva i socijalnog preduzetništva, sa naglaskom na žene i mlade“, kadidovan je na poziv Ambasade Francuske, koji je bio usmjeren na  projekte nevladinih organizacija i inkubatora. Ukupna vrijednost projekta je 33.555 KM, dok je partner Gradskoj razvojnoj agenciji na ovom projektu je „UNA RS“ – Udruženje građana žena preduzetnica i rukovodilaca preduzeća.

Izvor: Grad Banja Luka