Banja Luka: Obavještenje fizičkim licima koja pružaju ugostiteljske usluge

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) obavještava korisnike da su po novom Zakonu o ugostiteljstvu (Sl.Glasnik RS br. 45/17) fizička lica, ugostitelji, koji pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (čl. 17) ili ugostiteljske usluge na selu, osnosno usluge smještaja i pripremanja i usluživanja hrane i pića koja su proizvedena na poljoprivrednom gazdinstvu iz programa sopstvene proizvodnje (čl. 19), a koja se nisu registrovala kao samostalni preduzetnici kod jedinica lokalne samouprave, dužni da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom, ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu.

Ovaj ugovor o pružanju usluga, dužni su da, u roku od sedam dana od zaključivanja, uz zahtjev, čiji je izgled propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga, dostave APIF-u radi evidentiranja i izdavanja potvrde o evidentiranju u Registar fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

Zakon o ugostiteljstvu možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga možete preuzeti ovdje.

Izvor: APIF