Banja Luka: Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.

Izvor: Poreska uprava RS