Бања Лука: Објављена Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза

Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза лица у друмском саобраћају за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона („Службени гласник Републике Српске“ број 2/21) ступио је на снагу.

Овом уредбом уређују се услови, исправе за доказивање испуњености услова, као и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава привредним субјектима који обављају дјелатност јавног превоза лица у друмском саобраћају и пружања услуга аутобуских станица за санирање финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона.

Уредба је доступна на порталу Владе Републике Српске www.vladars.net у секцији Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у области превоза.