Бања Лука: Одржана сједница Координационог тијела за инфраструктуру квалитета производа и услуга

У организацији Министарства за економске односе и регионалну сарадњу  31. октобра 2016. године одржана је 20. сједница Координационог тијела за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској. На 20. сједници, чланови Координационог тијела расправљали су о реализацији планираних активности у протеклом периоду: о реализацији „Акционог плана преузимања директива Новог приступа у правни систем Републике Српске за период 2013-2015″, о обавезама републичких органа управе у вези са захтјевима процеса европских интеграција и „Поглавља 1- Слободно кретање роба”,  о реализацији „Економске политике Републике Српске за 2016. годину у овој области, о активностима које се воде у вези са формирањем „Регистра важећих прописа Републике Српске којима су дефинисани технички и други захтјеви”, значајној подршци IFC у тим активностима, активностима у вези са припремом и доношењем планираног „Закона о општој безбједности производа у Републици Српској”, ажурирању базе података овлаштених тијела за оцјену усаглашености у Републици Српској и будућим активностима у 2017. години. Такође, анализиране су обуке из области слободног кретања роба и услуга у Републици Српској реализоване током 2016. године и договорени приоритети за наредну 2017. годину у сарадњи са Агенцијом за државну управу Републике Српске, Привредном комором Републике Српске, тијелима инфраструкруте квалитета у БиХ, као и наставку сарадње са надлежним министарствима Владе Републике Србије и Владе Црне Горе. Координационо тијело за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској савјетодавно је тијeло Владе Републике Српске  које  дјелује од 2012. године.  Чланови овог тијела су представници 14 републичких органа управе и Привредне коморе Републике Српске, а техничку подршку и координацију рада обавља Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, које и годишње извјештава Владу Републике Српске о раду овог тијела.

Извор: Влада Републике Српске