Бања Лука: Одржана стручна расправа о Нацрту закона о храни

У просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у петак је одржана стручна расправа о Нацрту закона о храни.  На поменутој расправи, поред представника Министарства, присуствовали су и представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Инспектората РС, представници субјеката у пословању са храном и храном за животиње, Привредне коморе РС, Технолошког факултета Бања Лука, Технолошког факултета Зворник, Института за јавно здравство, Ветеринарског института „Др Васо Бутозан“, Ветеринарске коморе и Ветеринарско-сточарског центра.
У току расправе, након презентације текста Нацрта закона о храни, присутни су сугерисали одређена рјешења чији је циљ био побољшање текста, односно прецизније и јасније дефинисање предложених норми. Учесници стручне расправе пажљиво су проучили Нацрт закона о храни и својим конструктивним приједлозима дали значајан допринос у побољшању законских рјешења.
Израда новог Закона о храни произилази из потребе за израдом адекватног законодавног оквира који може обезбиједити ефикасан систем безбједности хране, а што је у директној вези са обезбјеђењем извоза прехрамбених производа на тржиште Европске уније.
У претходном периоду, у складу са закључком Народне скупштине Републике Српске, одржане су јавне расправе у сљедећим градовима: Требиње, Град Источно Сарајево, Бијељина, Добој, Приједор и Бања Лука. Учешће у спроведеним јавним расправама је узело 115 учесника.
Извор: Влада Републике Српске