Бања Лука: Одржане јавне расправе о нацртима Закона о туризму и Закона о угоститељству

Министарство трговине и туризма организовало је јавне расправе о Нацрту закона о туризму и Нацрту закона о угоститељству, које су од 03. до 14. новембра 2016. године одржане у Требињу, Источном Сарајеву, Добоју, Приједору, Бијељини и Бањој Луци.
Јавне расправе одржане су са циљем успостављања квалитетнијих законских рјешења којима би се се унаприједила област туризма и угоститељства на подручју Републике Српске.
Током протеклих неколико дана јавним расправама присуствовали су представници привредних субјеката који се баве пословима туризма и угоститељства у Републици Српској, као и представници туристичких организација, туристичких агенција, те Привредне коморе Републике Српске.
Представници Министарства трговине и туризма као главне разлоге за доношење нових закона о туризму и угоститељству навели су неопходност квалитетнијег и свеобухватнијег нормативног уређења ових области. Основне новине Нацрта закона о туризму односе се на рад туристичких агенција, њихове класификације и организације путовања, а све у циљу повећане одговорности рада и заштите права потрошача из туристичког пакет аранжмана. Новине се односе и на систем полагања испита за стицање звања туристичког водича, као и услова за избор и именовање директора и чланова управних одбора туристичких организација. Будуће стратегије развоја новим законом доносиле би се за период од 5 година умјесто досадашњих 10 са могућношћу ревизије стратешких опредјељења у туризму.
Главне новине које су садржане у новом Закону о угоститељству односе се на: укидање регистрације код АПИФ-а за апартмане, куће за одмор, собе за изнајмљивање и сеоска домаћинстава; укидање обавезе категоризације сеоских домаћинстава; прописивање обавезе за уписивање угоститељске дјелатности у одговарајући регистар удружења, могућност да пружаоци услуга у приватном смјештају обављају послове без регистрације код надлежног органа, под условом закључења уговора са туристичком организацијом, туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља привредне дјелатности; прецизирање одредби у вези продаје и послуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година, укидање обавезног вођења књиге утисака  идр.
Након реализованих јавних расправа очекују се и писмени коментари на законска рјешења која ће се анализирати и утврдити основаност уврштавања истих у предложена законска рјешења.

Извор: Влада Републике Српске