Banja Luka: Omogućeno elektronsko podnošenje svih poreskih prijava

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je elektronsko podnošenje svih poreskih prijava iz svoje nadležnosti, čime je napravljen krupan iskorak na polju digitalizacije poslovanja ove institucije, sa ciljem da se poreskim obveznicima dodatno olakša izvršavanje njihovih poreskih obaveza.
Naime, Poreska uprava RS na ovom poslu radi već par godina i postepeno je uvodila mogućnost elektronskog podnošenja jedne po jedne poreske prijave, da bi od 28. aprila ove godine došli u situaciju da omogućimo elektronsko podnošenje i posljednje poreske prijave. Riječ je o Godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak – Obrazac 1004, čiji je rok za podnošenje u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 30. april 2020. godine.
Dakle, poreski obveznici u RS koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave RS od sada mogu elektronskim putem podnositi sve poreske prijave i to: 1002-Mjesečna prijava poreza po odbitku, 1101 -Godišnja poreska prijava za porez na dobit, 1104 – Akontacija poreza na dobit, GPO 11 Godišnja prijava poreza po odbitku, PKT – Godišnja prijava kontrolisanih transakcija, KT-Poreska prijava za komunalnu taksu, PP-ON Poreska prijava za ostale naknade, GRT-Poreska prijava za posebnu republičku taksu i BT-Prijava za boravišnu taksu. Omogućeno je i elektronsko podnošenje Poreske prijave za malog preduzetnika, Obrazac 1007, Akontacija poreza na dohodak, Obrazac 1008 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazca 1004, te već pomenutu Godišnju poresku prijavu poreza na dohodak-Obrazac 1004.
Pored toga, Poreska uprava RS je prošle godine pustila u rad i android mobilnu aplikaciju „e-PURS”, pomoću koje poreski obveznici preko svojih mobilnih uređaja mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama. Korišćenje i preuzimanje te aplikacije je potpuno besplatno, a aplikacija se može preuzeti sa „Google“ prodavnice upisom naziva aplikacije -“e-PURS”.
Pozivamo poreske obveznike da u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge koje je Poreska uprava RS omogućila, kako bi što jednostavnije i lakše izvršavali svoje poreske obaveze, ali i da u trenutnoj situaciji na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja korona virusa.

Izvor: Poreska uprava RS