Бања Лука: Омогућено рефинансирање старих кредита предузетницима

Инвестиционо-развојна банка РС (ИРБ РС) омогућила је правним лицима да кредитна средства користе за рефинансирање обавеза. То значи да се средства код кредитне линије за предузетнике и предузећа и кредитне линије за пољопривреду могу користити за затварање задужења код осталих банака, или да се може рефинансирати набавка основних и обртних средстава која је вршена из властитих или других извора у посљедњих годину дана.
Увођење могућности рефинансирања има за циљ растерећење ликвидности привреде, задужење по нижој каматној стопи и на дужи период. Ова кредитна средства могу се користити за рефинасирање кредита одобрених од стране пословних банака. Такође средства се могу користити за недоспјеле кредитне обавезе али не и за доспјеле неплаћене обавезе.
ИРБ РС посебан нагласак ставља на јединствену могућност за привреднике која се нуди на банкарском тржишту, а то је комбинација набавке основних и обртних средстава, плаћање пореских обавеза и рефинансирање постојећих задужења у једном кредиту. Каматне стопе на ове кредите се крећу код кредитне линије за предузетнике и предузећа од 3,8% до 4,7%, а код кредитне линије за пољопривреду од 3,5% до 4,4% . Износ кредита је до 500.000 КМ за предузетнике а до 5.000.000 КМ за предузећа. Рок отплате је до 10 година. Начин пласмана ових средстава је преко финансијских посредника.

Извор: РТРС