Banja Luka: Osnovano 170 poslovnih subjekata više

U Republici Srpskoj je, prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/, za 11 mjeseci osnovano 964 poslovnih subjekata, što je za 170 više u odnosu na isti period prošle godine, izjavio je Srni rukovodilac službe prodaje u APIF-u Vladimir Blagojević.
On je rekao da je u istom periodu ove godine ugašeno 230 poslovnih subjekata, ili manje za 49 u odnosu na jedanaest mjeseci prošle godine.

Blagojević je naveo da su za 11 mjeseci pokrenuta 74 stečajna postupka, a u istom periodu prošle godine 107 stečajeva.

“Pad je zabilježen i u broju pokrenutih likvidacija, s obzirom na to da je likvidacioni postupak u posmatranom periodu ove godine pokrenut u 22 poslovna subjekta, što je za 12 postupaka manje u odnosu na isti period prošle godine”, dodao je Blagojević.

On je rekao da je, posmatrano prema djelatnostima za jedanaest mjeseci najviše novoosnovanih poslovnih subjekata, njih 76 bilo u proizvodnji električne energije i to 76, dok je 68 osnovanih poslovnih subjekata iz djelatnosti savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje.

Blagojević je naveo da se 48 osnovanih poslovnih subjekata odnosilo na računarsko programiranje, 44 na izgradnju stambenih i nestambenih zgrada, dok se 30 osnovanih poslovnih subjekata odnosilo na djelatnost nespecijalizovane trgovine na veliko.

“U istom periodu prošle godine najviše osnovanih poslovnih subjekata bilo je u djelatnosti savjetovanja, koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje, njih 40, dok je 35 subjekata otvoreno u oblasti izgradnje stambenih i nestambenih zgrada, a 34 se odnose na računarsko programiranje”, rekao je Blagojević.

On je naveo da je u novembru u Srpskoj osnovano 106 poslovnih subjekata, što je za 45 više nego u novembru prošle godine.

Istovremeno, u novembru je ugašeno sedam poslovnih subjekata, pokrenuta su tri stečajna postupka i jedna likvidacija, dok je u novembru prošle godine ugašeno 45 poslovnih subjekata, pokrenuta su bila 22 stečajna postupka i četiri likvidacije.

Izvor: SRNA