Banja Luka: Podrška izvozno orjentisanim firmama

Predstavništvo Republike Srpske u Austriji organizovalo je juče trening za predstavnike kompanija iz Srpske, na kojem je razgovarano o mogućnosti za uspostavljanje i unapređenje poslovne saradnje na austrijskom tržištu.
Trening, organizovan putem internet platforme “zum”, okupio je više od 30 kompanija, a osnovni cilj je da se podrže privredni subjekti iz Republike Srpske koji su izvozno orijentisani, te razmijene iskustva i zajednički analiziraju strategije za planiranje i realizaciju poslovnih odnosa u Austriji i EU, saopšteno je iz Predstavništva.
Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović razgovarao je sa predstavnicima kompanija o aktuelnim privrednim pokazateljima i uslovima poslovanja nakon izbijanja pandemije virusa korona, te postojećim resursima za podršku izvozu i aktivnostima koje u toj oblasti sprovodi Predstavništvo.
“Predstavništvo aktivno radi na komunikaciji prema austrijskim poslovnim subjektima zavisno od sektora i na osnovu dosadašnje dobre saradnje sa partnerima u Austriji. Podrška Predstavništva se ogleda u pružanju informacija o stanju na tržištu, ostvarivanju kontakata u različitim sektorima, te kreiranju baze podataka o kompanijama iz Republike Srpske na osnovu koje se može organizovano nastupiti prema austrijskom tržištu”, rekao je Filipović.
Ovom prilikom Predstavništvo je pozvalo kompanije da se registruju u Biznis registar, koji je dostupan na njihovoj internet stranici, te predstavlja bazu podataka za komunikaciju i povezivanje sa ključnim sektorima u Austriji.
Takođe, u zavisnosti od potreba kompanija, Predstavništvo će organizovati konsultacije, sastanke i seminare za zainteresovane privrednike i potencijalne partnere u Austriji.
“Ukoliko se ukaže potreba da neke od kompanija direktno u Austriji predstave svoje proizvode ili usluge, postoji mogućnost da se predstavljanje realizuje u okviru izložbeno-prodajnog salona u Lincu, koji je uz podršku Vlade Republike Srpske otvoren u maju 2019. godine”, rekao je Filipović.
Predstavništvo će tokom ove godine organizovati seriju treninga koji su namijenjeni izvozno orijentisanim privrednim subjektima iz Republike Srpske.
Sa zainteresovanim predstavnicima kompanija, osim šefa Predstavništva, razgovaraće predstavnici privrede iz Austrije i dijaspore, a učesnici će imati priliku da u direktnoj komunikaciji traže odgovore na potencijalna pitanja i nedoumice u vezi sa načinom poslovanja u Austriji.
Informacije o organizaciji narednog treninga zainteresovani će moći pronaći u aprilu na internet stranici Predstavništva Republike Srpske u Austriji.

Izvor: SRNA