Бања Лука: Подршка мљекарству

Градска развојна агенција Бања Лука припремила је пројектну апликацију за пројекат под називом “Успостављање инфраструктуре за пружање стручне подршке за унапређење конкурентности и развој тржишта у сектору мљекарства”. Пројектни партнерски конзорцијум чине: Пољопривредна школа Бања Лука, Технолошки факултет Бања Лука и Градска развојна агенција. Укупна вриједност пројеката је 63.000 КМ, а припремљен је у складу са методологијом дефинисаном јавним позивом за грантове USAID FARMA II.
– Главни циљ пројекта је успостављање функционалног механизма за практично оспособљавање ученика, студената и фармера у сектору прераде млијека и подршку на унапређењу конкурентности и приступа тржишту, а који је у вези са новоформираном радионицом за прераду млијека у Пољопривредној школи. Пројектом су предвиђене сљедеће активности:  адаптација  простора за радионицу за прераду млијека, набавка опреме потребне за провођење практичних вјежби у области прераде млијека, обука професора школе, израда приједлога програма оспособљавања за прерађиваче млијека, обука прве групе фармера, провођење практичне наставе ученика школе и студента, затим обуке фармера у вези са бизнис планирањем, брендирањем, маркетингом и развојем тржишта. Вјерујемо да ће предложени пројекат допринијети унапређењу конкурентности и приступу тржиштима у сектору мљекарства, односно одрживом економском развоју, повећању запослености, повећању продаје и прихода сеоских домаћинстава те повећању могућности за испуњење захтјева који се односе на стандарде ЕУ – кажу у Градској развојној агенцији.
Очекује се да ће пројектни приједлози бити оцијењени у наредних мјесец дана.

Извор: Град Бања Лука