Banja Luka: Podrška MSP u zelenoj transformaciji

Centar za energiju, okolinu i resurse –  CENER 21 predstavnike malih i srednjih preduzeća da učestvuju u radionici pod nazivom “Zelena transformacija malih i srednjih preduzeća: Put ka resursnoj efikasnosti i čistijoj proizvodnji”.

Radionica je namijenjena, predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), sa naglaskom na proizvodni sektor, a koji se suočavaju s izazovima Evropskog zelenog dogovora (EZD) i potrebom prilagođavanja novim standardima tržišta.

Radionica će biti održana u Sarajevu 26.02.2024, Brčkom 28.02.2024. i Banjoj Luci 05.03.2024.

U prijavnom obrascu na sljedećem linku: https://forms.office.com/e/KLcnhjG64G moguće je  odabrati željenu lokaciju i termin učešća.

Cilj radionice je podrška preduzećima da lakše prebrode izazove u procesu tranzicije BiH ka EU, a koje će mehanizmi poput CBAM-a i druge EU direktive nametnuti u skorijoj budućnosti.  

Osim toga, radionica će omogućiti stvaranje mreže i platforme za razmjenu znanja i iskustava među preduzećima sa različitim proizvodnim procesima, a što će doprinijeti razvoju inovativnih pristupa i boljoj pripremi preduzeća za nadolazeće izazove.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati ajla.sijaric@cener21.ba ili sejla.aganovic.hajdin@cener21.ba.