Бања Лука: Подстицајима за директна улагања подржани пројекти 238 привредних субјеката

Влада Републике Српске прихватила је јуче, на 189. сједници, у Бањалуци, Информацију о спровођењу Јавног позива за додјелу подстицаја за директна улагања у 2022. години, у укупном износу од 13.500.000,00 КМ.

Подстицаји су намијењени за подршку реализацији инвестиционих пројеката које реализују привредни субјекти из области прерађивачке индустрије, а предмет додјеле подстицаја била је набавка савремених технологија и нове опреме или опреме која није старија од 12 година, те развој и иновација.

На јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2022. години, пријавило се 312 привредних субјеката, од чега је 238 привредних субјеката доставило пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене, те испуњавају све опште и посебне услове јавног позива.

Од укупног броја пријављених, 74 привредна субјеката нису задовољила услове тражене јавним позивом, а најчешћи разлог одбијања били су: недовољан број радника, неадекватна шифра дјелатности, неизмирене пореске обавезе, непотпуна документација, пројекат који није израђен у складу са оквирном методологијом и друго, док је један привредни субјект доставио неблаговремену пријаву.

Подстицајима за директна улагања подржани су пројекти привредних субјеката који запошљавају укупно 19.560 радника, а који су у набавку и увођење савремене опреме и технологије инвестирали око 78 милиона КМ.

Посматрано по секторима највише корисника подстицаја је из дрвне индустрије (77 корисника), затим слиједи метална и електро индустрија (74 корисника), текстила и обућарска индустрија (35 корисника).

Када је ријеч о вриједности инвестиција по секторима, највише инвестиција се реализује у сектору металне и електро индустрије (26,3 милиона КМ), а затим слиједи сектор дрвне индустрије (24,7 милона КМ).

Осим наведеног, важно је нагласити да је ове године 15 привредних субјеката реализовало инвестиције веће од једног милиона КМ и то из области металне, хемијске, дрвне и индустрије папира.

Наведена вриједност инвестиционих улагања је значајна имајући у виду да је ријеч о улагањима које реализују привредни субјекти из прерађивачке индустрије, односно субјекти који су носиоци привредног развоја Републике Српске и који послују у гранама привреде која запошљава највећи број радника. Такође, значајне инвестиције се односе на набавку производних линија, дигитализацију производних процеса, ЦНЦ машина, робота, ласера и слично.

У наредном периоду услиједиће доношење Рјешења о додјели подстицаја и потписивање уговора са корисницима подстицаја, а привредни субјекти ће бити обавијештени о терминима и мјесту потписивања уговора.

Извор: Влада РС