Banja Luka: Poreske olakšice za ulaganja u proizvodnju

Vlada Republike Srpske utvrdila je u petak, 24. maja, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
Predloženim zakonom, za razliku od relevantnih odredaba važećeg Zakona o porezu na dobit, na drugačiji način se uređuje poreska olakšica po osnovu ulaganja u proizvodne djelatnosti, a koja je prevashodno predložena sa ciljem da se pospješi investiranje u proizvodne djelatnosti u Republici Srpskoj, te da se tako stimuliše proizvodna djelatnost, saopšteno je iz Vlade RS.Ovim prijedlogom uređeno je da poreski obveznik može da izvrši umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti.
Takođe, značajna je izmjena koja se odnosi na amortizaciju stalne imovine koja nije u vlasništvu poreskog obveznika, ali pod uslovima da ulaganja koja je on izvršio u tuđu stalnu imovinu koju koristi povećavaju nabavnu vrijednost sredstva, a koja ne umanjuje zakupninu definisanu ugovorom o zakupu.
Isto tako, za utvrđivanje osnovice poreza na dobit značajna novina je da se u oporezive prihode ne uključuju prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu, kao i odredba o rashodu po osnovu umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti, koje se priznaje u poreskom periodu u kojim su te zalihe prodate, odnosno otpisane pod uslovima propisanim članom 11. Zakona.
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona proizašao je i iz konsultacija Vlade sa poslovnom zajednicom o mjerama koje predstavljaju stimulans i olakšavaju poslovanje poreskih obveznika koji obavljaju proizvodne djelatnosti.

Izvor: ba.ekapija.com