Banja Luka: Posjeta preduzećima u okviru Programa postinvesticione podrške

Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u saradnji sa predstavnicima grada Banja Luka su 25.04.2017. godine posjetili kompanije  Nora Plast d.o.o. i Nova DI Vrbas  d.o.o. na području grada Banja Luka. Posjete su realizovane u  sklopu Programa postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj za 2017. godinu.

Sa predstavnicima navedenih kompanija razgovarano je o otvorenim pitanjima  i problemima sa kojima se susreću u poslovanju, načinima da se isti prevaziću, te o  planovima širenja poslovanja kao i o prijedlozima za unapređenje poslovnog okruženja. Obe kompanije uspješno posluju i imaju planove za dodatno zapošljavanje radnika.

Kompanija Nora Plast d.o.o. specijalizovana je za proizvodnju širokog spektra fleksibilne ambalaže u koju spada izrada folija, vrećica , vreća za smeće, vrećica za zamrzivač. Raspolažu sa obrazovnim kadrom, savremenom opremom, u mogućnosti su da ponude široki spektar polietilenske ambalaže vrhunskog kvaliteta u što kraćem roku isporuke.  Oko 50 % svojih proizvoda izvoze na evropsko tržište.
Kompanija Nova DI Vrbas d.o.o. je nasljednik nekadašnjeg drvoprerađivačkog giganta Vrbas koji je otišao u stečaj. Proizvodnja u novoosnovanoj fabrici pokrenuta je ponovo 2008. godine kada je imovinu Vrbasa kupila kompanija Niskogradnja d.o.o. Uz velika ulaganja u objekte i opremu Nova DI Vrbas d.o.o. se vraća na tržište sa prepoznatljivim dizajnom i kvalitetom svojih proizvoda u zaokruženom tehnološkom procesu od proreza trupaca do finalnih proizvoda. Svoje proizvode izvoze na tržište Austrije i Njemačke.

Kao i dosadašnje posjete i ova je realizovana kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima u Republici Srpskoj koju čine predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i opštinski koordinatori iz 25 jedinica lokalne samouprave koje su trenutno uključene u Program postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj.

Izvor: www.investsrpska.net