Banja Luka: Poslovni susreti u Bratislavi

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnim susretima  “Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2017“ u Bratislavi 19. septembra 2017. godine. Organizator poslovnih susreta je The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), a Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske je jedan od koorganizatora.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće teme:

Autoindustrija
Inženjering
Energija ICT
Logistika R&D
Inovacije
Ostalo
Registracija, kao i  više informacija oko događaja  dostupni su na službenoj intertnet stranici događaja: http://matchmakingfairbratislava2017.sario.sk/ . Registracija iznosi 80 evra, a krajnji rok za registraciju je 04.09.2017. godine.