Бања Лука: Позив јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама за исказивање интереса за учешће у организацији обука „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“

Развојна агенција Републике Српске, у складу са редовним активностима, расписује Позив јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама за исказивање интереса за учешће у организацији обука за запослене из области „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“.

Обуке се организују за групу јединица локалне самоуправе са одређеног подручја, а организацију обука заједнички проводе Агенција и партнерска институција (јединица локалне самоуправе или локална развојна агенција), при чему Агенција сноси трошкове: припреме обука, трошкове ангажовања предавача и израде материјала, док партнерска институција треба да обезбиједи простор за провођење обука и пружи техничку подршку за одржавање семинара.

Полазници кроз рад у групама раде на идентификацији и припреми пројектних приједлога према методологији приступа логичке матрице, која је најраспрострањенија методологија за припрему пројеката коју примјењују међународне организације, али и све значајнији број домаћих институција. Након обуке, јединице локалне самоуправе, локалне развојне агенције и институције добијају оспособљен кадар који може кроз рад у пројектним тимовима да идентификује и развија пројектне приједлоге према различитим изворима финансирања.

Ова обука се континуирано проводи од 2015. године за јединице локалне самоуправе, локалне развојне агенције и друге институције локалног карактера на подручју Републике Српске. До сада је проведено 38 циклуса обука у којима су учествовали представници 55 јединицa локалне самоуправе, преко 125 институција и 658 полазника који су успјешно завршили обуку.

Развојна агенција Републике Српске је 2022. године за активности на јачању капацитета локалних развојних агенција и јединица локалне самоуправе, добила престижну награду Европске асоцијације регионалних развојних агенција (EURADA), што даје додатну потврду квалитета обука, посвећености сарадње са локалним развојним агенцијама и јединицама локалне самоуправе на простору Републике Српске.

Одоговоре на позив за исказивање интереса потребно је доставити најкасније до 14. јуна  2024. године на имејл: info@rars-msp.org.

На основу пристиглих одговора и исказаног интересовања, Агенција ће припремити план провођења обука за текућу годину и о томе обавијестити заинтересоване институције.