prakticni-zvornik-6

Бања Лука: Позив привредницима да омогуће извођење практичне наставе

Привредна комора Републике Српске позива пословне субјекте који имају намјеру да у школској 2021/22 години омогуће извођење практичне наставе за ученике средњих стручних школа, да се активно укључе у процес унапређења сарадње са сектором образовања, односно средњим школама у Републици Српкој у циљу подизања нивоа знања и вјештина ученика, у складу са потребама тржишта рада.

Процес унапређења средњег стручног образовања и прилагађавање потребама тржишта рада  захтијева укључивање  пословних субјеката у реализацију практичне наставе, у циљу повезивања теоријских знања са практичним вјештинама које се могу стећи у реалној радној средини. Посвећеност привредних субјеката у одговарајућем броју и квалитету је од велике важности за унапређење квалитета практичне наставе ученика са дуалним елементима. Предузећа која буду реализовала практичну наставу имаће обавезу да обезбиједе кадровске потенцијале у смислу стручних лица, односно ментора за практичну наставу, те материјално-техничке услове који се односе на средстава и опрему за личну заштиту на раду.

У складу са новим надлежностима, дефинисаним Законом о измјенама и допунама закона о средњем образовању и васпитању, Привредна комора Републике Српске ће спроводити обуке ментора, односно лица у радном односу у пословном субјекту која су задужена за ученике на практичној настави. Поред тога, Комора ће провјеравати испуњеност услова за образовање ученика код послодавца, те водити Регистар уговора о образовању ученика код послодавца.

С тим у вези, привредници треба да попуне упитник (у прилогу) о исказивању интереса за учешће у процесу унапређења квалитета практичне наставе за средња стручна занимања, након чега ће Комора доставити листу заинтресованих пословних субјеката за извођење практичне наставе Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Извор: Привредна комора РС