Banja Luka: Poziv studentima na DIH IDEMO Hackathon

Digitalni inovacioni hab IDEMO poziva studente Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na DIH IDEMO HACKATHON.

Hackathon će se održati 1. i 2. marta u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta, ul. Patre 5 u Banjoj Luci. Fokus Hackathona je na primjeni informacionih tehnologija u drvoprerađivačkom i metaloprerađivačkom sektoru. Hackathon će okupiti student različitih usmjerenja koji će imati priliku praktično primijeniti znanja, ali i dobro se zabaviti sa kolegama.

Kroz 24 sata, uključeni timovi će kroz izradu web, mobilnih i desktop aplikacija raditi na rješavanju problema s kojima se susreću lokalna preduzeća iz spomenutog sektora. Sve će započeti prezentacijom ovih izazova, a nastaviće se timskim radom na kreiranju softverskih rješenja. Svi timovi će na raspolaganju imati mentore koji će im pomoći u otklanjanju svih nedoumica tokom samog hackathona. Svoja rješenja timovi će prezentovati pred stručnom komisijom koja će izabrati najbolje timove.

DIH Idemo hackathon počinje u petak, 01.03.2024. godine u 15 časova i 30 minuta registracijom svih učesnika. Program započinje u 16 časova svečanim otvaranjem od strane organizatora i partnera te predstavljanjem osnovnih pravila hackathona.

Na hackathonu će biti predstavljen problem: Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa prostorijama

Prijavljeni timovi moraju ispunjavati sljedeće kriterijume:

  1. Svi članovi tima moraju biti studenti;
  2. Barem jedan član tima mora biti student Elekrotehničkog fakulteta;
  3. Broj članova po timu je 4.

Prijavni obrazac se sastoji od sljedećih pitanja:

  1. Naziv tima
  2. Kontakt e-mail adresa
  3. Kontakt telefon
  4. Ime i prezime svakog člana tima
  5. Fakultet svakog člana tima
  6. Godina studija svakog člana tima
  7. Napomena

Obrazac možete popuniti OVDJE. https://forms.gle/HVXTKXyEqgZr9VBY6

Svi učesnici su slobodni ostati u prostorijama Elekrotehničkog fakulteta Banja Luka tokom cijelog trajanja događaja, uključujući i noć.

Za pobjedničke timove su obezbijeđene nagrade od strane organizatora.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih habova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).