Бања Лука: Позив за додјелу средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена

Град Бања Лука расписао је јавни позив за додјелу средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена.

Фонд се финансира из средстава буџета Града у износу од 40.000 КМ и пројекта USAID/INSPIRE у износу од 40.000 КМ, тако да је корисницима укупно на располагању 80.000 КМ.

На Јавни позив се могу пријавити, као појединац или у тиму, незапослене жене које имају пословне идеје и први пут покрећу властити посао у одређеној дјелатности на подручју Града, и то:

  • жене жртве насиља,
  • самохране мајке,
  • млађе од 35 година,
  • жене са инвалидитетом или са дјететом с инвалидитетом,
  • које у континуитету нису запослене 3 године и више (независно од година стрости),
  • жене из руралних подручја и
  • жене које су на неки други начин маргинализоване.

Незапослене жене могу да поднесу пријаву појединачно или у тиму (под појмом тим подразумијева се група од двије или више жена, које заједнички подносе пријаву ради остваривања права на средства Фонда.

Износ тражених средстава по пријави не може бити мањи од 8.000 КМ ни већи од 10.000 КМ.

Подносиоци пријава су обавезни да прођу обуку из области пословног планирања и израде пословног плана коју ће организовати Одјељење за привреду и локални економски развој, Предузетнички центар, по затварању Јавног позива.

Обука ће трајати 12 часова распоређених у три радна дана  и обухвата сљедеће цјелине пословног плана: Опис пословне идеје; Истраживање тржишта; План маркетинга и Финансијски план.

Подносиоци пријаве су обавезни да попуњен образац пословног плана доставе Одјељењу за привреду и локални економски развој најкасније 10 дана од дана затварања Јавног позива.

Пријаве са потребном документацијом у наредних мјесец дана потребно је доставити у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 Градске управе (радним даном од 8.00 до 15.00 часова) или путем поште.

Комплетан позив и пратеће обрасце можете преузети ОВДЈЕ.