Banja Luka: Poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku putem grantova

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem grantova.

WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila i obuće ili IKT-a orijetisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta – dodaje se u pozivu.
Objavljeni javni poziv je fokusiran da finansijski podrži razvoj sektorskih centara za obuku radne snage.

Potencijalni aplikanti moraju biti registrovani u Republici Srpskoj.

Ukupan iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava je 75.000 USD, dok je maksimalan broj dodijeljenih ugovora dva.

Rok za dostavu grant aplikacija je 12. mart 2021. godine do 18 h. Javni poziv će biti zatvoren ranije ako se dodjele svi grantovi.

Za kompletnu dokumentaciju pogledajte na veb stranici www.whambih.org, a sva pitanja o procesu i proceduri prijave pošaljite na e-mail whamgrants@iesc.org.

Poziv i obrasce za apliciranje možete preuzeti OVDJE.