Бања Лука: Позив за координацију пројектних приједлога

Град Бања Лука позива сва јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач, а који имају намјеру да предају пројектни приједлог на “Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2016/2017” да о истом обавијесте Одсјек за локални економски развој Градске управе, а у складу са Методолошким смјерницама за подносиоце пројектних приједлога.
У поменутим Смјерницама наведено је да се “препоручује свим заинтересованим (квалификованим) апликантима са подручја једне те исте локалне заједнице да, у сарадњи са надлежним органима градске/општинске управе, међусобно координишу припрему и подношење пројектних приједлога. Осим задовољавања услова Јавног позива, у дијелу који се односи на број поднесених апликација, овакав приступ омогућава јединицама локалне самоуправе постизање широког консензуса око локалних развојних пројеката и приоритетности њиховог предузимања у односу на критеријуме овог Позива”.
Такође, Смјернице прописују да “са  подручја једне јединице локалне самоуправе могу бити поднесена највише два пројектна приједлога за финансирање из средстава Финансијског механизма, по један из сваке од утврђених приоритетних области финансирања, од стране квалификованог апликанта (јединица локалне самоуправе или јавно предузеће  или јавна установа). У случају подношења двије пријаве за бесповратна средства Финансијског механизма са подручја једне јединице локалне самоуправе, финансирање може бити одобрено само за једну и то боље рангирану пројектну пријаву”.
Како би се избјегло елиминисање пројектних приједлога због непоштовања формалних пропозиција овог Јавног позива, Град Бања Лука позива јавна предузећа и јавне установе на које се односи ово саопштење да се јаве на број телефона: 051/244–471 (контакт особа: Срђан Мијатовић) или путем електронске поште на адресу: srdjan.mijatovic@banjaluka.rs.bа најкасније до четвртка, 10. новембра 2016. године.