Бања Лука: Позив за пројекте развоја радне снаге и већег приступа тржиштима