Banja Luka: Preusmjeriti sredstva za zapošljavanje

Vlada Republike Srpske izmijenila je danas odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za ovu godinu jer je ostalo neraspoređeno 1.528.000 KM, nakon sprovedenog postupka po raspisanom javnom pozivu poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava iz projekata zapošljavanja.
Predloženo je da neutrošena sredstva budu preusmjerena u druge komponente da bi se u što većoj mjeri zadovoljili iskazani interesi poslodavaca i nezaposlenih lica, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.
“Predlažemo da se neraspoređena sredstva iz komponente tri – zapošljavanje kod poslodavaca u iznosu od 1.028.000 KM preusmjere u komponetu jedan – samozapošljavanje djece poginulih boraca u iznosu od 16.000 KM za dva lica i komponentu dva – samozapošljavanje demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 595.000 KM za 119 lica, tako da bi se ovaj projekat odnosio na 864 lica i čija bi vrijednost bila 4.083.000 KM”, precizirano je u saopštenju.
Preostala sredstva iz ovoga projekta u iznosu od 417.000 KM bi bila preusmjerena na projekat sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to na komponentu jedan – lica bez radnog iskustva – djeca poginulih boraca. U toj komponenti nedostaje 238.806 KM za 25 lica sa visokom stručnom spremom – djeca poginulih boraca, pa bi toliko bilo preusmjereno. Nakon ovoga, preostalo bi 178.194 KM.
U saopštenju se navodi da za projekat obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u ovoj godini nije bilo zainteresovanih poslodavaca.
“Predlažemo da 500.000 KM iz ovog projekta, odnosno ukupno raspoloživa sredstva u iznosu do 678.194 KM budu preusmjerena na projekat sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika sa u ovoj godini, i to na komponetu dva – lica sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva u iznosu od 342.000 KM, čime bi bilo omogućeno obavljanje pripravničkog staža za još 57 lica, a sredstva u iznosu od 336.000 KM biće preusmjerena na projekat podrške zapošljavanju lica iznad 50 godina starosti za zapošljavanje 84 lica”, ističe se u saopštenju.

Izvor: SRNA