Banja Luka: Prijavite za učešće na naučno-stručnom skupu “Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja”

Savez inovatora Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske,  i Razvojna agencija Republike Srpske, organizuju 8. Međunarodni naučno-stručni skup: „TEHNOLOŠKE INOVACIJE – GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA koji će se održati 11. novembra 2022. godine u Privrednoj komori RS  Banja Luka sa početkom u 10.00 časova.

Pokrovitelj naučno-stručnog skupa je  Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj,

visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Cilj naučno–stručnog skupa  je da okupi eksperte i druge kompetentne ličnosti iz institucija, privrede i organizacija,  radi razmjene informacija, iskustava i stavova u primjeni inovacija, da se razmjene iskustva iz razvoja nacionalnih inovacionih sistema susjednih zemalja i dr.zemalja, te konačno sagledati mogućnosti primjene pozitivnih rješenja u Republici Srpskoj i BiH, a iste predložiti nadležnim institucijama.

Prezentovani radovi biće objavljeni u Zborniku radova i Biltenu radova, a učesnicima će se dodjeliti certifikati.

 Tematske oblasti su:

  1. Inovacije u proizvodnji
  2. Inovacije u uslugama
  3. Inovacije u informativnim tehnologijama
  4. Tehnološke inovacije i ekologija
  5. Inovacije u marketingu i dizajnu
  6. Obrazovanje i tehnološke inovacije.
  7. Ekonomski efekti inovacija
  8. Infrastruktura za podršku inovatorstva
  9. Zaštita intelektualne svojine.

Prijave o učešću sa prilozima (po mogućnosti sa recenzijama) dostaviti do  31.10. 2022. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na :  www. savez inovatorars.org, sinrs@blic.net   ili na tel./fax. + 387 51 461 200 . Osoba za kontakt je Ljubiša Pašić – g. sekretar Saveza inovatora RS (+387 65 483960).

PRIJAVA

UPUT

RECENZIJA

PROGRAM