Бања Лука: Привредници имају повјерење у мјере које предузимају Влада и Министарство привреде и предузетништва

Министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић у интервјуу за Мондо говориo je о мјерама које су Влада Републике Српске и Министарство привреде и предузетништва предузели како би се санирале посљедице коронавируса у привреди.
Он је између осталог истакао да је Министарство привреде и предузетништва дио свих стручно-оперативних тимова који раде на изради и спровођењу мјера за опоравак привреде.
Министар Петричевић је навео да ће један од приоритета за вријеме ванредне ситуације изазване епидемијом вируса корона, али и након ње, бити да се у свим могућим оквирима ради на очувању сваког радног мјеста.

МОНДО: Kоје конкретне мјере су већ подузете, а које тек планирате подузети како би се помогло привредницима у превазилажењу кризе која је настала као посљедица ширења коронавируса?

Влада Републике Српске је од почетка епидемије вируса корона на овим просторима, упоредо са приоритетним мјерама за заштиту здравља становништва, посвећена анализи стања у привреди, нарочито у оним дјелатностима које су директно погођене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације.
Као једна од првих мјера за ублажавaње штетних посљедица виурса корона на привреду била је активност Министарства привреде и предузетништва за исплату подстицаја за повећање плата у 2019. години. Наше службе су обрадиле све захтјеве у рекордном року, доставиле их Пореској управи Републике Српске те извршиле исплату поврата доприноса у износу од три милиона КМ за оне привредне субјекте који су испунили услове за додјелу подстицаја.
Досадашње мјере су потврдиле јасан став Владе Републике Српске да ће за вријеме ванредне ситуације изазване епидемијом вируса корона, али и након ње, у свим могућим оквирима бити посвећена очувању сваког радног мјеста.
Јавност је већ упозната да ће привредницима и предузетницима којима је онемогућен рад бити уплаћени порези и доприноси за март за око 40 хиљада радника из средстава Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона.
Подршку Владе Републике Српске за овај мјесец добиће и привредници којима је забрањено обављање дјелатности и који су из објективних разлога обуставили рад, а ријеч је о скоро 70.000 радника који ће добити најнижу плату за април увећану за износ пореза и доприноса, у укупном износу од око 55 милиона KМ.
Подршка привреди огледа се и у одгађању плаћања пореских обавеза за привреднике и предузетнике који имају потешкоће у пословању и то по основу пореза на добит и пореза на доходак по годишњој пореској пријави, док је паушал малих предузетника, са једним или двоје запослених, умањен за 60 одсто.
Правним лицима и предузетницима, којима су средства пласирана путем фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске одређен је тромјесечни мораторијум на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца.
Одлуком Агенције за банкарство Републике Српске банке за вријеме трајања ванредне ситуације, односно на период од најдуже шест мјесеци, могу одобрити клијентима мораторијум и друге мјере с циљем олакшавања измиривања кредитних обавеза клијента и одржавања пословања клијента.
Влада има намјеру да обезбиједи значајна средства за помоћ привреди и у наредним мјесецима зависно од развоја ситуације. Будуће мјере ће се усклађивати са потребама привреде и уважавајући приједлоге представникa послодаваца, Привреднe коморe Републике Српске, Унијe удружења послодаваца Републике Српске и Занатско-предузетничкe коморe Републике Српске, како би се пронашла најбоља рјешења за ублажавање штетних посљедица по привреду.

МОНДО: Kакав је одзив домаћих предузећа за производњу дезинфекционих средстава и да ли је планирана производња још неких производа који су овом тренутку неопходни?

Oдмах по проглашењу епидемије вируса корона у Републици Српској, ступили смо у контакт са домаћим привредним друштвима, која су била у стању да се преорјентишу на производњу средстава за дезинфекцију. Неколико домаћих предузећа је већ почело са производњом медицинских алкохола за болнице и апотеке у Републици Српској и они имају спремне капацитете да по потреби повећају производњу.
Управи за индиректно опорезивање БиХ упутили смо иницијативу, да у складу са Законом о поврату акциза у БиХ, изврши поврат акцизе за произведени медицински алкохол, како би се појефтинила производња и како би ови дефицитарни производи имали повољнију цијену.
С друге стране, постоје текстилни произвођачи који су дио производње усмјерили на производњу памучних заштитних маски за вишекратну употребу, а њиховом израдом се баве и бројни самостални предузетници.
Захваљујући сарадњи вискокошколских установа у Републици Српкој и надлежног министарства у Влади Српске покренута је производња заштитних визира за медицинско особље које је свакодневно на удару од заразе вирусом у здравственим установама.

МОНДО: У јавности су се појавили бројни коментари да се у новонасталој ситуацији, која је погодила и привреду нисте довољно појављивали у јавности. Kако то коментаришете?

Влада је колективни орган у ком свако од нас обавља свој дио посла у склопу надлежности које су му повјерене. Све мјере које сe предлажу и усвајају су резултат заједничког рада свих чланова Владе, без обзира ко их у датом моменту саопштавао у јавности.
У условима ванредне ситуације и стања већина одлука се доноси на нивоу Републичког штаба за ванредне ситуације, а ресорна министарства су та која су задужена за њихово спровођење у складу са нашим надлежностима.
Министарство привреде и предузетништва је од првог дана дио Штаба, а моји сарадници су чланови свих стручно-оперативних тимова и раде на изради и спровођењу свих мјера за опоравак привреде.
Лично сам био и увијек ћу бити доступан свим новинарима за било који вид информација из Министарства привреде и предузетништва.

МОНДО: Да ли је у припреми и да ли се разматра Закон о друштвеном предузетништву у РС?

Закон о Друштвеном предузетништву је урађен у преднацрту и биће завршен до краја године. Подсјетићу да се овај Закон односи на примјену практичних, иновативних и одрживих приступа остваривању користи друштва генерално, са нагласком на маргинализоване и сиромашне друштвене групе.

МОНДО: Kолико  у РС има великих, колико средњих, а колико малих предузећа и да ли су планирани подстицаји за привреднике?

У Републици Српској постоје 92 велика, 462 средња и 39.508 малих предузећа. Од тог броја је 37.332 микро предузећа (до 10 запослених) док је малих предузећа (до 50 запослених) укупно 2176.
Када је ријеч о подстицајима, сав износ планиран за ову годину преусмјерен је у Фонд солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона како би се привредницима пружила подршка у новонасталој ситуацији.

МОНДО: Kоје привредне гране су тренутно најјача, а које најслабија карика у привреди РС?

Нису све привредне дјелатности подједако погођене дјеловањем вируса корона, али су осим међународног транспорта роба, угоститељства и туризма, бреме ове кризе прилично осјетили у прерађивачком сектору. Због немогућности да своје производе пласирају у иностранство, али и ради отежане набавке неопходних сировина и саме организазиције великог броја радника у производним процесима, прерађивачи су нарочито на удару кризе које је изазвао вирус корона. Биће им потребно неко вријеме за опоравак јер зависе управо од извоза у државе које су биле највише погођене кризом изазване вирусом корона.

МОНДО: Kолика ће, према Вашем мишљењу бити вриједност губитака у привреди насталих као посљедица корона вируса и да ли Министарство на чијем сте челу располаже довољним капацитетима да те штете минимализује?

Тренутно не располажемо конкретним подацима када су процјене штете изазване вирусом корона у питању. Још увијек је рано да се дају дугорочне прогнозе те врсте јер не знамо колико ће ово стање потрајати. Неке процјене Министарства финнасија говоре о паду од 2,5 одсто БДП-а уколико би дошло до нормализације у мају, што је знатно оптимистичније у односу на земље региона. Ипак, требамо сачекати да ова ситуација прође како би се штета сагледала у цјелости.
Најављено формирање фондова за помоћ привреди може да охрабри привредне субјекте, кроз директну подршку привредним друштвима и предузетницима по основу пореза и доприноса и минималних нето плата, као и гарантно-кредитном фонду за подршку ликвидности привредним друштвима.
Заједно ћемо превазићи ову ситуацију само ако будемо дјеловали солидарно, те ако терет кризе распоредимо онолико колико је свако појединачно у могућности да поднесе. Послодавци треба да сачувају радна мјеста, а Влада ће конкретним мјерама учинити све да се ублаже негативне посљедице по привреду. Позитивно је што у Републици Српској није дошло до масовног отпуштања радника што говори да су послодавци уважили апеле Републичког кризног штаба као и то да имају повјерење у мјере које предузима Влада.