Бања Лука: Продужен рок за пријаву на Јавни позив за учешће у програму обуке из области продаје и маркетинга

Развојна агенција Републике Српске, у складу са Статутом Развојне агенције Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/19), Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2024. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив за учешће у програму обуке из области продаје и маркетинга под називом „Продајно – маркетиншка академија за предузећа из Републике Српске“

Продаја и маркетинг су функције које сваком предузећу омогућавају да на што бољи начин позиционира своје производе и услуге на тржиште. Обука, која ће бити проведена у оквиру програма „Продајно – маркетиншка академија за предузећа из Републике Српске“, за циљ има унапређење знања и вјештина из области продаје и маркетинга. Овладавање овим знањима и вјештинама ће полазницима омогућити да ефикасније допринесу остварењу пословних циљева својих предузећа.

Обука ће обухватити сљедеће области:

Комуникација са купцима

 • Фазе у продајном разговору са купцем
 • Пословни бонтон у продаји
 • Како развити и сачувати однос са купцем
 • Како се повезати са купцем – комуницирајте на вишем нивоу
 • Ефикасна телефонска комуникација са купцем

Пружање услуга купцима

 • Како надмашити очекивања купаца
 • Како пословати са захтјевним купцима
 • Успостављање „златног стандарда у пружању услуга купцима“

Мотивација у продаји

 • Стварање позитивне слике о себи
 • Мотивисање кроз позитивну комуникацију

Одређивање приоритета

 • Развијање стратегије коришћења времена
 • 70 – минутни сат

Преговарање у продаји

 • Преговарањем до обостране побједе у продаји
 • Како побиједити у игри преговарања
 • Преговарачке тактике у продаји

Управљање промјенама

 • Како постати продавац који доноси промјене
 • Лидери чине да промјене заживе у раду са купцима

Основе маркетинга

 • Основни маркетиншки алати

Стратешко планирање и дигитални маркетинг

 • Основе стратешког планирања у маркетингу
 • Израда дигиталне маркетиншке стратегије

Дигитални маркетинг и медијска кампања

 • Промоција на Фејсбуку
 • Гугл аналитике
 • Гугл AdWords
 • Креирање Mailchimp кампање

Користи за полазнике обуке

 • Унапрјеђење индивидуалних компетенција (знања и вјештина) из области продаје и маркетинга;
 • Разумијевање нових трендова у наведеним областима;
 • Размјена искустава са осталим полазницима обуке;
 • Висока орјентација према корисницима и примјери из свакодневног рада у предузећу осигуравају практичну корист за полазнике обуке;
 • Завршавањем обуке полазници стичу способност преноса стеченог знања.

Услови за пријаву

 • Полазник тренутно ради на позицији у области продаје и/или маркетинга;
 • Пожељно познавање нових медија, техника маркетинга и друштвених мрежа;
 • Пожељно корисничко предзнање Excel, Powerpoint и Word;
 • Радно искуство у подручју продаје и/или маркетинга најмање 1 година;
 • Попуњена Изјава о пристанку предузећа у којем ће се практично проводити стечена знања;
 • Попуњен Упитник – продаја и маркетинг у предузећу;
 • Приступање Бази добављача Развојне агенције Републике Српске (за предузећа) до почетка обуке.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене и селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса,
 • дао лажне информације.

Потребна документација и оцјена пријава

   Подносилац пријаве доставља сљедећа документа:

 • попуњену пријаву;
 • биографију на српском језику;
 • потврда предузећа да особа ради на позицији која је директно везана за функцију продаје и/или маркетинга;
 • изјава о пристанку предузећа да ће бити партнер у унапређењу продаје и маркетинга;
 • упитник – продаја и маркетинг у предузећу.

На Јавни позив се може пријавити само једна особа испред једног предузећа.

Право учешћа на Јавном позиву немају кандидати који су у претходним годинама присуствовали предметним обукама, док ће приликом избора предузећа предност имати она предузећа којима нису пружене услуге из области продаје и маркетинга у оквиру  Продајно – маркетиншке академије за предузећа из Републике Српске“.

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Напомена:

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Оцјена и критеријуми за избор кандидата

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији врши оцјену и избор кандидата према сљедећим критеријумима:

 • Искуство кандидата;
 • Успјешност у пословању предузећа у којем ће се проводити услуге продаје и маркетинга;
 • Очекивани утицај обуке на перформансе предузећа.

Издавање сертификата

Полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Развојна агенција Републике Српске и овлаштени партнер који ће проводити обуку.  

Напомена:

Полазник ће добити сертификат уколико буде присуствовао комплетној обуци. Одабрани полазник неће добити горе назначени сертификат уколико се током провођења обуке утврди да је дао лажне информације или није обезбиједио предузеће у којем ће током обуке практично примијенити стечена знања.

Термини одржавања обуке

Обуке ће се одржавати у граду Зворник од јула до октобра мјесеца 2024. године.

Обуке ће се одржавати један дан у току седмице у термину од 11:00 до 16:00 часова.

Крајњи рок за завршетак обука је 31.10.2024. године.

Трошкови обуке

Трошкове обуке сноси Агенција, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обуке. Трошкове материјала потребних за обуку ће сносити полазници обуке.

Агенција ће са изабраним кандидатима и предложеним предузећима закључити уговор о реализацији модула обуке из области продаје и маркетинга. Услуге пружања обуке из области продаје и маркетинга су за предузеће бесплатне.

Начин пријављивања

Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 31.07.2024. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org са назнаком: Пријава на Јавни позив за пружање обука из области продаје и маркетинга под називом „Продајно – маркетиншка академија за предузећа из Републике Српске“.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/247-516.

ПРИЈАВА

ИЗЈАВА О ПРИСТАНКУ ПРЕДУЗЕЋА

УПУТСТВО

УПИТНИК