Бања Лука: Пројектима до нових радних мјеста

Градској развојној агенцији Бања Лука одобрен је донаторски пројекат под називом „Успостављање локалног партнерства за запошљавање Града Бања Лука са циљем провођења пројеката за запошљавање“.
Градска развојна агенција Бања Лука je на позив Међунродне организије рада (ИЛО), крајем августа 2016.године, припремила и кандидовала наведени пројекат. Вриједност пројекта је 302.520 евра. Градска развојна агенција Бања Лука је саставила партнерски конзорцијум у складу са захтјевима донатора, те у сарадњи са партнерима идентификовала све пројектне активности, тј. потребе послодаваца и образовних установа, дефинисала очекиване резултате и индикаторе успјешности. У току реализације пројекта биће креирано једно функционално Локално партнерство за запошљавање Града Бања Лука које ће активно учествовати у изради програма, мјера и пројеката за запошљавање.
Реализацијом овог пројекта очекује се креирање минимално 60-70 нових радних мјеста након провођења 8 програма оспособљавања за 80-90 незапослених лица са евиденције Бироа Бања Лука, те куповине неопходне опреме за потребе провођења обука за секторе метал, дрво, кожа, обућа и текстил.
Конзорцијум пројектних партнера чине: Градска развојна агенција Бања Лука, Град Бања Лука, ЈУЗЗРС-БИРО Бања Лука, Средњошколски центар ОПТИМУС, НУБЛ Бања Лука, Творница обуће БЕМА д.о.о, Средњошколски центар „Љубиша Младеновић“ Бања Лука, ГМП д.о.о, Машински факултет Бања Лука, Техничка школа Бања Лука, Елас металеxперт д.о.о, ЈУ Школа ученика у привреди Бања Лука, СПАРТА д.о.о, Фондација „Удружене жене“ Бања Лука. У наредном мјесецу ће се приступити изради пуне апликације у сарадњи са пројектним партнерима и донаторима.

Извор: Градска развојна агенција Бања Лука