Бања Лука: Пројектни партнери развијају алате за дигитално оспособљавање старијих

Представници Развојне агенције Републике Српске учествовали су на другом састанку партнера и састанку Управног одбора у оквиру пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars, који је одржан онлајн 01. и 02. децембра 2020. године.

Током првог дана састанка представљени су досадашњи резултати пројекта у оквиру радног пакета један који се односи на израду заједничке Дунавске макрорегионалне стратегије. На основу информација прикупљених од чланова савјетодавне групе из Републике Српске, представници Агенције изнијели су коментаре и приједлоге у вези са нацртом стратегије.

Другог дана састанка разговарано је о активностима у наредном периоду које се тичу развоја eDigiStars алата. Задатак пројектних партнера у наредним мјесецима биће да развију три алата која ће служити као основа за дигитално оспособљавање особа старије популације.

Циљ пројекта „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе – eDigiStars“ је развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина.

Водећи партнер у пројекту је Innoskart – ИКТ кластер (Innoskart Business Development Nonprofit Ltd) из Мађарске, а осталих 13 партнера у пројекту су из Аустрије, Румуније, Словеније, Мађарске, Чешке Републике, Босне и Херцеговине, Украјине и Бугарске. Пројектни конзорцијум чини и 5 придружених стратешких партнера из Мађарске, Украјине, Аустрије, Чешке Републике и Словеније.

Агенција је једини партнер у пројекту из Босне и Херцеговине. Предвиђено вријеме трајања пројекта је 30 мјесеци, провођење пројекта почело је 01. јула 2020 године.

Укупан буџет пројекта је 1.892.439,00€ који суфинансира Европска унија кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF, ENI и ИПА фондова, а вриједност пројекта који се односи на Агенцију износи 111.935,00€.

edigistars-onlajn-sastanak-1-i-2-12-2020-1-1 edigistars-onlajn-sastanak-1-i-2-12-2020-2 edigistars-onlajn-sastanak-1-i-2-12-2020-2-2