Бања Лука: Радионица „Teстирaњe пoслoвнe идeje предузeтникa – израда пословног плана“

Развојна агенција Републике Српске организује радионицу о теми „Тестирање пословне идеје предузетника – израда пословног плана“.

Циљ радионице је да кандидатима приближи процес пословног планирања, структуру и садржај пословног плана који ће на конкретном примјеру анализирати.

Радионица је намијењена подстицању развоја омладинског предузетништва и могу да се пријаве сви заинтересовани до навршених 30 година.

Радионица ће бити одржана 02. децембра 2021. године у термину од 09:00 до 15:00 часова. у просторијама Развојне агенције Републике Српске, Ул. Саве Мркаља бр.16, Бања Лука.

Комисија састављена од стручњака из ове области ће на основу пристиглих пријава направити селекцију учесника. Након завршене радионице учесници ће имати рок од мјесец дана да направе властите верзије пословног плана.

У зависности од квалитета достављених пословних планова постоји могућност да најбољи пословни план буде и награђен.

Попуњен пријавни образац доставите најкасније до 26.11.2021. године на имејл een@rars-msp.org (пријавни образац можете преузети на веб страници Aгенције http://www.rars-msp.org.)

За додатне информације контакт особа је Бранкица Миљевић, контакт телефон 051 222 153.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ДНЕВНИ РЕД