Banja Luka: Razmatrane mogućnosti unapređenja saradnje sa lokalnim razvojnim agencijama i lokalnim zajednicama

Razvojna agencija Republike Srpske održala je danas redovan godišnji Koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Kao i prethodnih godina, rezimirani su rezultati zajedničkih projekata i aktivnosti i razmatrane mogućnosti za unapređenje saradnje.

Pozdravljajući učesnike sastanka, direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić istakao je zadovoljstvo postignutim rezultatima u zajedničkim aktivnostima u prethodnom periodu. On je rekao da RARS nudi jednake mogućnosti svima i pozvao lokalne agencije i lokalne zajednice koje u prethodnom periodu nisu prepoznale interes da se aktivnije uključe u sve programe i projekte koji se provode.

Na sastanku su posebno istaknuti dobri rezultati saradnje u okviru Akcelerator programa koji je  namijenjen početnicima u poslu, obukama zaposlenih u institucijama i organizacijama na lokalnom nivou  u oblasti pripreme i provođenja razvojnih projekata, saradnje na razvoju preduzetničke infrastrukture što je veoma važno za privlačenje i realizaciju ulaganja, razvoju mentoring sistema podrške privrednim subjektima, aktivnostima u okviru Evropske mreže preduzetništva i slično.

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećem 8. Međunarodnom forumu o saradnji koji organizuju Razvojna agencija Republike Srpske i Razvojna agencija Srbije koji će se ove godine održati u Nišu 2. i 3. novembra. Predstavnici lokalnih razvojnih agencija i lokalnih zajednica pozvani su da učestvuju u radu foruma, kao i da animiraju privredne subjekte sa svog područja da sikoriste ovu jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje, promociju svojih proizvoda i usluga i stvaranje međunarodnih partnerstava. Osim preduzeća iz Srbije i Republike Srpske, najavljen je dolazak preduzeća iz Slovenije, Makedonije, Turske i ostalih zemalja regiona i Evrope.