Banja Luka: Saradnja ICBL i gradske razvojne agencije

Direktori Gradske razvojne agencije i Inovacionog centra Banja Luka, Mario Milanović i Drago Gverić, potpisali su u petak sporazum o poslovno tehničkoj saradnji u kojem je  definisan najširi oblik saradnje.

Cilj potpisivanja sporazuma  je jačanje kapaciteta obje  strane i stvaranje preduslova  za zajedničku pripremu i provođenje projekata.  Strane potpisnice su saglasne da će međusobna saradnja doprinijeti  ostvarivanju  zajedničkih interesa i ciljeva koji proističu iz zajedničkih aktivnosti na realizaciji utvrđenih projekata.

Direktor Gradske razvojne agencije  Mario Milanović naglasio je će potpisnice sporazuma sarađivati prvenstveno u pripremi i provođenju projekata u okviru pretpristupnih i drugih fondova Evropske unije.

Drago Gverić je istakao da će ovaj sporazum doprinijeti u kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj malih i srednjih preduzeća i start-up firmi.