Banja Luka: Srpska nudi najpovoljnije uslove investitorima

Blizina EU, infrastruktura na kojoj se intenzivno radi, te poreske olakšice – prednosti Srpske u odnosu na zemlje okruženja. Energetika, poljoprivreda, turizam i infrastruktura su oblasti u koje vrijedi ulagati. Povoljnost za privrednike je i niska cijena električne energije

Razgovarao: Radenko KUPREŠAK

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srske Vojin Mitrović izjavio je da Republika Srpska nudi investitorima najbolje uslove za poslovanje u odnosu na okruženje – blizinu EU, infrastrukturu na kojoj se intenzivno radi, te poreske olakšice.

Mitrović je u intervjuu Srni rekao da institucije treba da pokažu ono što Srpska pruža potencijalnim investitorima i koja su to područja u koja u ovom trenutku vrijedi ulagati, a to su energetika, poljoprivreda, turizam, te infrastruktura, za koju postoji veliko interesovanje.

“Srpska je blizu EU, ali bez odgovarajuće infrastrukture neće imati onu poziciju koju ima. Niko ovdje neće doći ako nemamo na određenom nivou razvijen drumski, željeznički i avio-saobraćaj”, istakao je on.

Mitrović je naveo da Srpska trenutno ima oko 120 kilometara auto-puteva, tu je Koridor 10, blizu je Srbija, gradi se auto-put koji će Srpsku povezati sa auto-putem Beograd-Zagreb /Bijeljina-Rača/, te Bijeljinu sa Banjalukom.

“Očekujem da će biti naredne godine otklonjena uska grla, kao što su pristupne saobraćajnice sa hrvatske strane do novog graničnog prelaza kod Gradiške”, rekao je on.

SRPSKA INVESTITORIMA NUDI PORESKE OLAKŠICE

Mitrović je napomenuo da srpska investitorima nudi i poreske olakšice – zbirna stopa poreza i doprinisa na plate zaposlenih je 31 odsto, porez na dobit je 10 odsto, a na dividendu ga nema.

“Porez na dohodak je osam odsto, porez na dodatu vrijednost 17 odsto. S druge strane, cijena struje je daleko najniža u odnosu na zemlje u okruženju, što većem broju privrednih subjekata predstavlja jedan od najznačajnijih troškova, a Srpska ima kvalifikovanu radnu snagu”, ukazao je Mitrović.

On je naglasio da je blizina EU dobra prilika koju Srpska treba da iskoristi, jer velike firme koje imaju potrebu za proizvodima iz Srpske imaju mogućnost snabdijevanja iz relativno bliskih pordučja, što znači smanjene troškove, brzinu dopreme i jeftiniju radnu snagu.

“To je ono što i koristimo. Strani investitori se javljaju, žele da dođu ovdje i da otvore svoje pogone”, dodao je Mitrović.

Ministarstvo je, prema njegovim riječima, protekle godine uradilo tri nove uredbe u vezi sa podsticajima.

“Uredba za ulaganja od posebnog interesa za veće strane ulagače podrazumijeva za nerazvijena i izuzetno nerazvijena područja, odnosno lokalne zajednice subvencije za ulaganja koja su do pet miliona KM i zapošljavaju 50 radnika. Za srednje i visokorazvijene lokalne zajednice uslov je oko 10 miliona KM ulaganja i 100 zaposlenih radnika”, precizirao je Mitrović.

On je naglasio da za potencijalne investitore Republika Srpska učestvuje sa subvencijama do 30 odsto, te da ako su ulaganja 10 miliona KM, Srpska učestvuje sa tri miliona KM.

Osim tih olakšica, naveo je Mitrović, Republika Srpska dvije godine plaća poreze i doprinose na plate zaposlenih, s tim da plata mora da bude veća od prosječne u Srpskoj.

“Ministarstvo je tokom godine donijelo i izmjene i dopune uredbi u vezi sa direktnim ulaganjima, gdje smo stimulisali ulaganja u nove tehnologije, inovacije, digitalizaciju i automatizaciju proizvodnog procesa. To je važno kako bi privreda Srpske svojim proizvodima bila konkurentnija EU”, rekao je Mitrović.

On je istakao da je u 2023. godini usvojen i Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Srpske jer je to jedna od oblasti koja je bila nedefinisana na entitetskom nivou, te Zakon o privrednim društvima, koji je pojednostavio poslovanje privrednih društava, ali i zaštitio tržište hartija od vrijednosti.

U 2023. ZA SUBVENCIJE ZA PLATE RADNICIMA 15,5 MILIONA KM

Kada je riječ o subvencijama za povećanja plata radnicima u Srpskoj, od 2019. zaključno sa 2022. godinom uloženo je oko 62 miliona KM, a u 2023. godini je obezbijeđeno 15,5 miliona KM.

“Kada je riječ o podsticajima za direktna ulaganja od 2019. do 2022. godine izdvojeno je oko 22 miliona KM, a za 2023. godinu iznosili su oko 14,5 miliona KM. To dovoljno pokazuje da je mnogo zainteresovanih privrednih subjekata za podsticaje, a oni su prije svega predviđeni za unapređenje tehnološkog nivoa procesa proizvodnje, povećanje konkurentnosti i produktivnosti same privrede”, naveo je Mitrović.

On je dodao da su 233 privredna subjekta u 2023. godini dobila ovaj vid podsticaja.

“Ove 233 firme godišnje ostvaruju ukupan prihod od 2,3 milijarde KM. Resorno ministarstvo i Vlada Srpske su sa 14,5 miliona KM podstakli projekte u vrijednosti 100 miliona KM”, naglasio je Mitrović.

On je napomenuo i da je za unapređenje tehnološkog procesa potrebna i obrazovana radna snaga, pa je za Ministarstvo prosvjete i kulture veoma značajno da obrazovni proces prilagodi tržištu rada, te dodao da tu postoji direktna veza i sa Ministarstvom privrede i preduzetništva.

Kada je riječ o stanju u privredi u 2023. godini, Mitrović je naveo da je sukob u Ukrajini bitno uticao na privredna kretanja kako u EU tako i svijetu, pa su i potrebe Unije, na koju je Srpska naslonjena, smanjene za 20 odsto.

“Kada je riječ o prerađivačkoj insustriji, imamo problema sa padom u jednom dijelu sektora, dok u metaloprerađivačkoj industriji imamo veće potrebe i u ovom trenutku ih je teško zadovoljiti”, rekao je Mitrović.

Izvor: SRNA