Banja Luka: Strategija razvoja MSP uskoro pred Vladom RS

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske aktivno je na stvaranju ambijenta boljeg poslovanja malih i srednjih preduzeća i u tom pravcu su u pripremi strategija razvoja malih i srednjih preduzeća do 2027. godine i zakon o društvenom preduzetništvu, izjavio je resorni ministar Vjekoslav Petričević.

– Ministarstvo u svom programu radi na izradi strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2027. godina koja će se ubrzo naći na sjednici Vlade, kao i zakona o društvenom preduzetništvu, koji je u završnoj fazi, i koji će uticati na stvaranje boljeg ambijenta poslovanja – rekao je novinarima Petričević, koji je prisustvovao stručnom skupu “Kako do boljih instrumenata podrške biznisima” u Tesliću, prenosi businessrpska.com.

Petričević je kao cilj strategije najavio podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u zajedničkoj komunikaciji sa privrednicima, i u tom pravcu ukazao i na značaj Zakona o slobodnim zonama, koji je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, s ciljem privlačenja domaćih i stranih investitora.

– Cilj je da se podigne nivo poslovne aktivnosti i steknu uslovi za otvaranje radnih mjesta, kvalitetnijeg usavršavnja naših radnika u okviru takvih organizacija. Obično su to kompanije sa velikim brojem zaposlenih – rekao je Petričević.

On je podsjetio da je resorno ministarstvo prošle godine isplatilo oko 8 mil KM podsticajnih sredstava svim privrednim subjektima koji su izvršili povećanje plate svojim radnicima, i naveo da je isti iznos na raspolaganju i za tekuću godinu.

Prema njegovim riječima, organizovanje stručnih skupova ovog tipa poboljšavaju opštu sliku za razvoj privrednog ambijenta.

Ministar razvoja, preduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić ocijenio je korisnim današnji skup i mogućnost da dva entitetska ministarstva, zajedno sa nevladinim sektorom, razgovaraju o boljem privrednom ambijentu malih i srednjih preduzeća kada je riječ o regulatornom okviru i sistema podsticaja, te pokušaju njihovih standardizacija na entitetskom nivou.

On je naveo da federalno ministarstvo u tom pravcu radi na izradi tri zakonska projekta, od kojih su dva u parlamentarnoj proceduri, a treći u pripremi.

– Riječ je o zakonu o preduzetničkoj infrastrukturi i zakonu o podsticaju razvoja male privrede koji smo uskladili sa standardima EU. U pripremi je zakon o obrtu i srodnim djelatnostima – rekao je Zukić, koji očekuje da se njihovom primjenom smanji postojeći broj administrativnih barijera.

Stručni skup “Kako do boljih instrumenata podrške biznisima” organizuje Udruženje za poduzetništvo i posao Link, čiji je predsjednik Tomislav Majić ukazao na potrebu unapređenja zakonodavnih okvira i poslovnih zona i inkubatora, kao i drugih instrumenata pomoći razvoju preduzetništa.

On je ocijenio da zakonodavni okvir treba praviti prema potrebama domaćih malih i srednjih preduzeća, kao i velikim kompanijama, i naveo da su domaći privrednici trenutno preopterećeni raznim parafiskalnim naknadama.

– U BiH je trenutno preopterećen rad i treba rasteretiti neposredan rad jer doprinosi u Federaciji iznose oko 73%, a u Republici Srpskoj oko 62%. Smatramo da to treba skinuti na oko 40% osnovnog dohotka kako bi se mogla povećati plata neposrednim izvršiocima, odnosno povećati potrošnja, što bi napravilo zamajac za pokretanje ekonomije – rekao je Majić.

Skup se održava u okviru projekta “Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija”, koji finansira Ambasada Holandije u okviru programa MATRA.

Izvor: ba.ekapija.com