Бања Лука: У пословној зони Новаковићи фирме желе градити нове и реконструисати постојеће производне објекте