Banja Luka: Ukidanje takse za početnike u biznisu

Gradske vlasti odlučile su da ukinu administrativnu taksu na otvaranje prve preduzetničke radnje, u namjeri da se početnicima u biznisu olakšaju prvi koraci na putu do poslovnog uspjeha.
Iako će Grad, ukidanjem administrativne takse ostati bez godišnjeg prihoda od najmanje 25.000 KM – koliko je do sada prikupljano po ovom osnovu – na prijedlog gradonačelnika Igora Radojičića, odlučeno je da se ide na ukidanje administrativne takse za otvaranje prve preduzetničke radnje. Ova taksa do sada je iznosila 30 KM i plaćali su je svi preduzetnici, bez obzira na to da li im je to prva radnja ili ne.
V.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu Sanja Pavlović, ističe da će se ovaj prijedlog naći pred odbornicima Skupštine Grada na idućoj sjednici, zakazanoj za 20. juli.
Ona je precizirala da će od plaćanja ove takse biti oslobođena sva fizička lica koja se prvi put obraćaju Gradskoj upravi sa zahtjevom za izdavanje rješenja za registraciju preduzetničke djelatnosti.
– Ovom mjerom, želimo da, makar simbolično, olakšamo život budućim preduzetnicima koji pokreću svoj prvi posao – kazala je ona.
Prema njenim riječima, ova mjera proistekla je iz tekućeg projekta poboljšanja poslovnog okruženja i konkurentnosti.
Kao jedna od mjera za podsticanje poslovnih aktivnosti na području grada, odnedavno su i pojednostavljene procedure za pokretanje biznisa. Zahvaljujući ovim mjerama, vrijeme za registraciju preduzetničkih radnji skraćeno je na period od svega tri dana.

Izvor: Grad Banja Luka