Banja Luka: Unapređenje poslovanja za 9 poslovnih subjekata u Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, realizuje novi ciklus obuka iz oblasti kontrolinga. Obuku, koja je počela danas, pohađa 9 kandidata koji će uz podršku iskusnih predavača steći osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladati alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u svom radu i u radu preduzeća.

Prije početka obuke, u prostorijama Razvojne agencije Republike Srpske potpisani su ugovori sa kandidatima koji su se prijavili za obuku, kao i predstavnicima preduzeća kojima će biti pružena ova usluga.

„Mi već primjenjujemo kontroling kao način upravljanja kompanijom i način prikupljanja podataka radi donošenja pravovremenih i ispravnih odluka. Ono što očekujemo od ovog treninga je da ta znanja nadogradimo i unaprijedimo vještine koje već posjedujemo u nekom obimu“, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Zoran Joldžić, izvršni direktor „GMP kompani“.

Prema riječima direktora Razvojne agencije Republike Srpske Marinka Đukića, kontroling je vodeća njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.).

Ovo je druga godina da RARS organizuje obuku u oblasti kontrolinga. Prošlogodišnju obuku prošlo je 10 predstavnika preduzeća.