Banja Luka: Usvojen Akcionog plana zapošljavanja

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 30. 12. 2021. godine donijela je Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu.

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu izdvojena su sredstva iz budžeta Republike Srpske u iznosu od 14.140.000,00 KM.

Na osnovu iskustava i stepena realizacije aktivnih mjera iz ranijih godina, kao i sredstava koja su na raspolaganju za finansiranje programa zapošljavanja u 2022. godini, predložena je realizacija šest programa.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu je sačinjen u skladu sa odredbama i ciljevima nove Strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2021-2027. godina.

Akcioni plan zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2022. godinu  možete  pregledati OVDJE.